תפילות- "תפילת הדרך"

"תפילת הדרך". תפילה קצרה הנאמרת ביציאה לדרך

תפילת הדרך

 

יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו שתוליכנו לשלום, ותצעידנו לשלום, ותדריכנו לשלום, ותגיענו למחוז חפצנו לחיים לשמחה ולשלום (אם חוזר באותו היום: ותחזירנו לשלום), ותצילנו מכף כל אויב ואורב ולסטים וחיות רעות בדרך, ומכל מיני פורענויות המתרגשות לבוא לעולם ותשלח ברכה בכל מעשה ידינו, ותתננו לחן לחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואינו, ותשמע קול תחנונינו, כי אתה שומע תפילת כל פה, ברוך אתה ה' שומע תפילה:
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏