תפילות- "תפילת אישה על בעלה"

"תפילת אישה על הבעל". תפילה של הנשים שתתפללנה על בעליהן....

תפילת אישה על בעלה

 

יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, שתשמור ותנצור תמיד את בעלי מכל נזק ומכל רע ומכל חולי, ותיתן לו חיים טובים חיים ארוכים חיים של עושר וכבוד, ותיתן לנו זרע של קיימא ובנים הגונים וצדיקים.

 

ותיטע בינינו תמיד אהבה ואחווה שלום ורעות, ותיטע בלבנו אהבתך ויראתך לעשות רצונך ולעבדך בלבב שלם כיהודים כשרים, וזכנו לעשות צדקה וחסד עם עמך ישראל.

 

ותברך את בעלי ברכה שלמה ברוב עוז ושלום כדבר שנאמר: יברכך ה' וישמרך: יאר ה' פניו אליך ויחונך: ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום: ונאמר: ה' ישמרהו ויחייהו ואושר בארץ: אמן כן יהי רצון.


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏