שבועות- לקבל את התורה מעכשיו

"חג שבועות סיפור חסידי". סיפור שסיפר האדמו"ר מבלזא על רבי מנדל מרימינוב זצ"ל כיצד הטמיע בבני עדתו את קבלת התורה מכאן ולהבא...

לקבל את התורה מעכשיו

 

סיפר האדמו"ר מבעלזא:

ששנה אחת הכריז הרה"ק רבי מנדל מרימינוב זי"ע בבית מדרשו בחג השבועות כך: "כל מי שלא קיים את עשרת הדברות יצא נא מחוץ לבית המדרש!".

 

מיד יצאו כל העם בזה אחר זה עד שלא נשאר מנין אחד בבית המדרש לאחר מכן שב והכריז בשנית: "כל הרוצה לקיים את עשרת הדברות, ומקבלם על עצמו הרשות בידו להיכנס לבית המדרש!"...

 

וביאר המהרי"ד, כי כך היא דרכם של בני ישראל, מתחילה אמר שמי שלא קיים יצא, כי על האדם לעשות חשבון הנפש על השנה שעברה – כיצד עסק בתורה וכיצד קיים את המצוות, שהרי בעצרת נידונין על פירות האילן, אך אין טעם ועניין להישאר בבכי ובמרירות על אשר לא קיים עד עתה, אלא יתחזק ויקבל על עצמו שמעתה ואילך יקיים את כל התורה כולה...

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏