שבועות- הצורך בעשן במתן תורה

"חידוש לחג שבועות". ביאור נפלא של רבי נחומקה מהורודנא זצ"ל בדבר העשן שהיה במתן תורה והשוני בין סוגי האנשים הפורשים מלימוד תורה...

הצורך בעשן במתן תורה


"והר סיני עשן כולו"

 

נשאלת השאלה:

לשם מה היה צורך בעשן בהר סיני?!

 

ביאר רבי נחומקה מהורודנא זצ"ל:

שני סוגים בין הפורשים מלימוד תורה:

האחד, מי שנפשו חשקה בתורה אך טרדת הפרנסה מפריעתו, אשר בלבו פנימה בוערת חשקת התורה וכל פעם ששומע קול התורה נפשו תהמה להיות בין יושבי בית המדרש.

 

והשני, הוא הפורש מן התורה מתוך זדון לב, אשר לא יתפעל כלל מהתורה, בבחינת "מעוות לא יוכל לתקון".

 

אש כי תכבה, אם עדיין מעלים הגחלים או הנרות עשן, בקל אפשר לשוב ולהדליקה, אבל אם כבתה לגמרי, שוב קשה להדליקה.

 

זאת רמז לנו הקב"ה בשעת מתן תורה, מי שזוכה להתדבק בתורה וללמוד בקולות וברקים ולהבות אש, אשריו ואשרי חלקו...

 

אבל מי שלא זכה ללמוד, לפחות ישתדל שלא תכבה אצלו אש התורה, ויישארו בלבו ניצוצות המעלים עשן...

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏