שבועות- לזכות בכתר נוסף!

"חידוש לחג השבועות". מדוע זכו בני ישראל בשני כתרים? הרי עשו רק מעשה אחד?! ביאורו הנפלא של רבי שלמה זלמן ליפשיץ בעל "חמדת שלמה" על שתי הבחינות בלימוד התורה...

לזכות בכתר נוסף!

 

 

"ויאמרו כל אשר דיבר ה' נעשה ונשמע"

 

"בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע באו שישים רבוא מלאכים וקשרו לכל אחד שני כתרים אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע" (שבת פח(

 

נשאלת השאלה:

כיון שזכותם לקבלת הכתרים אינה אלא משום הקדמה, שהקדימו הנעשה לנשמע, אם כן די בכתר אחד, שהרי לא הייתה אלא הקדמה אחת?!

 

הגאון רבי שלמה זלמן ליפשיץ בעל "חמדת שלמה"  מבאר:

שבלימוד תורה ישנה בחירה של ללמוד כדי לעשות, ובחינה נוספת של לימוד לשם לימוד.

 

לולא שהיו מקדימים הנעשה לנשמע היה במשמע שמוכנים ללמוד כדי לדעת מה לעשות, אך עדיין לא הייתי יודע שמעריכים את הלימוד לשם לימוד.

מעתה כיון שהקדימו הנעשה לנשמע, מלבד שגילו הסכמתם לעשות קודם השמיעה, עוד הוכיחו שעסק התורה לכשעצמו חשוב בעיניהם כערך נעלה...

 

לפיכך זכו בכתר נוסף...
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏