שבועות- גיגית אחת לכולם

"וורט קצר לחג מתן תורה". כוחה של האחדות במעמד הר סיני הוא זה שנותן לנו את הכוחות לעמוד כנגד היצר ולקבל את התורה...

גיגית אחת לכולם

 

"כפה עליהם הר כגיגית ואמר להם אם אתם מקבלים את התורה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם" (שבת פח)

 

נשאלת השאלה:

לכאורה תיבת 'שם' אין מקומה כאן, והיה לו לומר 'ואם לאו כאן תהא קבורתכם' שהרי תחת ההר הם עומדים.

 

והתירוץ הוא:

אלא, שכפיית הר כגיגית מורה על התאחדות והתכנסות ישראל כאחד, שכביכול כולם נמצאים בתוך גיגית אחת, וכך אמר להם הקב"ה, אם לאו – שלא תהיו בגיגית אחת יחד עם כל בני ישראל, 'שם' – בעצם שהייתכם חוץ לגיגית תהא קבורתכם, כי אז לא יהיה בכם כוח לעמוד כנגד היצר הרע...

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏