שבועות- ההכנה למתן תורה

"וורט קצר לחג השבועות". איך להתכונן לחג השבועות בחינת "נעשה ונשמע"?...

ההכנה למתן תורה

 

 "נעשה ונשמע"

 

הרבי -  ה'דברי יואל' זצ"ל היה מפרש זאת כך:

כי כאבותינו אף אנו, אם 'נעשה' שנעבוד בפועל להכין עצמנו לקראת קבלת התורה, הרי אז נזכה ל'נשמע', שנשמע את קול ה' נותן לנו את תורתו תורת אמת.

 

וכן אמר המגיד מקוז'ניץ זצ"ל:

שאכן – ודאי אפשר אף כהיום לשמוע, אלא שקודם לכן יש לרחוץ ולשטוף את האוזניים מכל שמץ טינוף או אז יזכה לשמוע באזניו את קול ה'...
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏