שבועות- מסירות נפש לתורה

"חג השבועות חידוש קצר". ביאור נפלא על מאמר חזל במסכת שבת:"כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקב"ה פרחה נשמתן... הוריד הקב"ה טל שעתיד להחיות בו מתים והחיה אותם"... לשם מה היה צורך להחיות?!...

ההוראה היא -מסירות נפש לתורה

 

הגמרא במסכת שבת דף פח מביאה:

"כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקב"ה פרחה נשמתן... הוריד הקב"ה טל שעתיד להחיות בו מתים והחיה אותם"

 

שאל בעל ה'שפת אמת' זצ"ל:

לשם מה היה צורך בזה, הלא יכול היה הקב"ה שהוא 'כל יכול' לעשות שלא תצא נשמתם.

 

והוא משיב:

אלא כדי לרמוז להם, שכל דבר הקשור עם יהדות ותורה צריך למסירות נפש בבחינת "יצאה נשמתם!"...

 

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏