שבועות- הכל תלוי באימא שלך!

"חיזוק לחג השבועות". ביאורו של האדמור מבעלזא לכך שכל הלימוד של הילדים תלוי על כתפיה של האימא הייתכן?!...

הכל תלוי באימא שלך!

 

פעם אמר האדמו"ר מהר"א מבעלזא זצ"ל:

אינני מבין היאך אפשר לאב להישאר בעיניים יבשות בתפילת שמונה עשרה בחג השבועות, אם הוא רוצה שיגדלו בניו בדרך התורה?!

 

המהרי"ד מבעלזא אמר:

שכל כך גבוהה ונעלית היא התפילה להצלחת הצאצאים בתורה ויראה עד שלא תיקנוה אנשי כנסת הגדולה בתפילת שמונה עשרה בפירוש, כי אם ברמיזה בברכת מודים, בתיבות 'לדור ודור נודה לך ונספר תהילתך', שהוא כאומר ומבקש: "ריבונו של עולם תן לי בנים שאודה לך תמיד עליהם"...

 

 

וכבר היה מעשה בחסיד אחד:

 שביקש ברכה מהחזון איש להצלחה בתורה ויראת שמים...

 

נענה לו החזון איש ואמר: "הצלחתך בתורה תלויה עד כמה תלמד בה, ואילו מידת יראת שמים תלויה בדמעות ששופכת האם בשעת הדלקת הנרות בערב שבת בכלל ובערב חג השבועות בפרט... מעשה שהיה כשישב הגאון רבי משה שטרנבוך ראב"ד ה'עדה החרדית' בירושלים שליט"א בשיעורו של הגאון גאב"ד טשעבין זצוק"ל.

 

הקשה הטשעבינער רב קושיא עצומה על הסוגיא הנלמדת, והגר"מ ענה מיד תשובה כהלכה ברוב חריפות ופלפול ויישב דבר דבור על אופניו.

 

אמר לו הטשעבינער תשובה זו איננה שלך. ולפליאת שומעי לקחו הסביר, כי תשובה זו איננה שלו, אלא של אמו שבכתה בדמעות שליש להצלחת צאצאיה בתורה...

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏