במדבר- לדעת שקוראים לי!

"פרשת במדבר וורט קצר". ביאור קצר בדברי רש"י לפרשת במדבר. על ההבדל בין הקהלת העדה על ידי חצוצרות ואת הנשיאים בקריאה של שמותם...

לדעת שקוראים לי!

 

"ויקח משה ואהרן את האנשים האלה אשר נקבו בשמות"

 

ביאר רש"י:

'אשר נקבו לו כאן בשמות'

 

נשאלת השאלה:

יש לתת תוספת ביאור מה למה כיוון רש"י בדבריו הקדושים. ניתן לומר שהוקשה לרש"י שינוי הלשון בפסוקים:

לגבי העדה כתוב "ואת כל העדה הקהילו", משמעותו על ידי חצוצרות, ואילו לגבי הנשיאים נאמר "ויקח משה ואהרן את האנשים האלה אשר נקבו בשמות", שהמשמעות הפשוטה היא על ידי קריאה.

 

לגבי מצוות החצוצרות נאמר: "ואם באחת יתקעו ונועדו אליך הנשיאים", הרי שגם את הנשיאים יש להקהיל על ידי החצוצרות?


ועל כן כתב רש"י: "אשר נקבו - לו כאן בשמות"

 כלומר: עד אז עדיין לא ידעו מי הם הנשיאים, ורק כעת נקב הקב"ה בשמותיהם ואז נודע מי הם, ואם כן ברור מדוע לא הקהילו אותם על ידי החצוצרות, שהרי תקיעת החצוצרות לא הייתה מועילה אז, כי איש מהם לא יכול היה לדעת שהתקיעה מכוונת אליו...

 

בפעם הזו, אם כן, היה צורך לקרוא לכל אחד מהם בשמו, אולם מכאן ואילך הקהילו אותם על ידי החצוצרות!...
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏