במדבר- לבצע גם אם לא מבינים!

"דרשה קצרה לפרשת במדבר". מדוע היה צורך לציין שמניינם של ישראל היה "כאשר ציווה ה' את משה", כלום אין אנו יודעים זאת?! ביאורו הנפלא של רבי משה פיינשטיין זצ"ל...

לבצע גם אם לא מבינים!

 

"כאשר ציווה ה' את משה ויפקדם במדבר סיני"

 

נשאלת השאלה:

לשם מה ראתה התורה לציין שמניינם של ישראל היה "כאשר ציווה ה' את משה", כלום אין אנו יודעים זאת?

 

באר רבי משה פיינשטיין זצ"ל:

במדינה מתוקנת יש תועלת בידיעת מניינם המדויק של תושביה. על ידי כך ניתן להעריך את שיעור ומידת הצרכים השונים של התושבים: כמויות המזון הנצרכות להם, וכדומה...

 

כאשר היו ישראל במדבר, אכלו ושתו כאות נפשם מן ירד מן השמים ומים מן הבאר, והיו ענני הכבוד מעטפים אותם, והיו שפים בכסותם ומגהצים אותם, ואף הקטנים שבהם היה גדל לבושם עמהם.

ואם כן, לא נזקקו לא למאכל ולמשקה ולא ללבוש, ולא הוצרכו להגן עליהם מפני אויביהם.

 

נמצא שלא הייתה שום תועלת מעשית בידיעת מניינם המדויק של ישראל במדבר.

זהו שאומר הכתוב: "כאשר ציווה ה' את משה ויפקדם במדבר סיני"שאלמלא ציווה ה' את משה לא היו נצרכים לפקוד את מניינם של ישראל.

 

אך לאחר שציווהו ה', יש לקיים את ציווי ה' בשלמות ללא ערעור ופקפוק, גם אם לא מוצאים בו טעם וסיבה...
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏