במדבר- שלומיאל שכמוך!

"וורט קצרצר לפרשת במדבר". מה זה שאומרים לאחד שלא יוצלח - "שלומיאל"?! ביאור נפלא של ספר אמרות החכמה: "למה קוראים לעני שלומיאל?" הלא הוא היה נשיא שבט שמעון?!...

שלומיאל שכמוך!

 

"ונשיא לבני שמעון שלומיאל בן צורישדי"

 

נשאלת השאלה:

מדוע כשרוצים לכנות אדם עני ולא יוצלח, בחרו את השם "שלומיאל"

 

מביא בספר אמרות החכמה טעם נפלא:

רש"י בביאורו לברכת יעקב לבניו, מבאר את ברכת יעקב לשמעון "ואפיצם בישראל" - אין לך עניים וסופרים ומלמדי תינוקות אלא משמעון, כדי שיהיו נפוצים.

 

 לכן רומזים לאותו עני ומסכן שהוא משבט שמעון – שאולי הוא נשיא כשלומיאל אך מזלו לא שפר עליו והנשיאות שלו היא על עניים...
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏