במדבר- מה שנשאר שלי!

"פרשת במדבר וורט קצר". וורט קצר של הנציב מוולוג'ין המבאר מדוע אצל כל שבט כתובה בתחילת המניין האות ל´ – לבני אפרים, לבני שמעון... רק בשבט האחרון, שבט נפתלי, היא לא כתובה - "בני נפתלי"?!....

מה שנשאר שלי!

 

"בני נפתלי תולדותם למשפחותם לבית אבותם"

בפרשתנו מופיע מניין בני ישראל – מניין כל שבט בפני עצמו והמניין הכללי של כל בני ישראל.

נשאלת השאלה:

אצל כל שבט כתובה בתחילת המניין האות ל´ – לבני אפרים, לבני שמעון... רק בשבט האחרון, שבט נפתלי, לא כתובה האות ל´. "בני נפתלי תולדותם למשפחותם לבית אבותם" ולא ´לבני נפתלי´. מדוע?


הנצי"ב מוולוז´ין בפירושו העמק דבר כותב הוכחה שהוא שמע מחותנו בשם האר"י הקדוש שמסביר:

שכל ישראל שמו את שמותם בתיבה אחת ואחר כך כל נשיא הוציא את הפתקים השייכים לשבט שלו. רק הנשיא האחרון, נשיא נפתלי, לא היה צריך לקחת את הפתקים שלו מתוך פתקים אחרים, כי כל הפתקים שנשארו היו שלו!...

 
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏