ל"ג בעומר- מי שלא שורף גדול יותר!

ון ובנו אלעזר במערה שנה נוספת רשב"י לא שרף מי שעסק בחיי שעה ואילו רבי אלעזר בנו עדיין שרף אותם?! ביאור נפלא של הגאון מווילנא...

מי שלא שורף גדול יותר!

 

המפרשים מקשים:

מדוע באמת לאחר שישבו ר' שמעון ובנו אלעזר במערה שנה נוספת רשב"י לא שרף מי שעסק בחיי שעה ואילו רבי אלעזר בנו עדיין שרף אותם?!

 

בשם הגאון מווילנא מבואר:

רשב"י נכנס למערה כשהיה גדול וידע כבר את צרכי וסדרי העולם, ולכן היה נקל לו יותר להבין דרך העולם וצרכיו.

אבל רבי אליעזר נכנס למערה בהיותו צעיר לימים ולא ידע סדר העולם וצרכיו, ולכן לא יכול היה להבין את מהלך חיי העולם.

 

בספר "אמרי שמאי" מבאר זאת על פי מאמר חז"ל במסכת סוכה כח.:

שם מספרת הגמרא על גדלותו של יונתן בן עוזיאל – תלמיד הלל הזקן, שבשעה שהיה יושב ועוסק בתורה כל עוף שפורח עליו מיד נשרף.

 

נשאל בעל השפת אמת זצ"ל:

אם התלמיד היה גדול כל כך מה הייתה דרגת הלל הזקן רבו?!

 

והשיב במתק שפתיים:

גדלותו של הלל הזקן שהיה יכול לאצור ולהסתיר את אש הקודש בקרבו, ולעוף הפורח לא היה קורה מאומה.

 

כך גם אפשר לומר כאן, שלרבי שמעון כבר היה כוח המעצור שלא לגרום למאן דהוא שחלילה יישרף, מה שעדיין לא זכה לו רבי אלעזר רק לאחר שנה נוספת במערה...


"גִּבּוֹר וְאִישׁ מִלְחָמָה, בְּדַת תּוֹרָה תְּמִימָה מָלֵא מַדָּע וְחָכְמָה, אֲדוֹנֵנוּ בַּר יוֹחַאי"

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏