בחוקותי- בן תורה ושוקולד?!

ם קנייבסקי להבדל בברכות שבין פרשת כי תבוא לאלו שבפרשתינו שנכתבו בצימצום. בנוסף סיפור חסידי המבאר שלתלמידי חכמים נדרשת "הסתפקות במועט"...

בן תורה ושוקולד?! 


"אם בחוקותי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אותם"

 

בספר 'טעמא דקרא' שואל מרן הרב חיים קנייבסקי:

מדוע בפרשת כי תבוא הברכות נרחבות: "ברוך אתה בעיר... ברוך פרי בטנך... יצו ה' את הברכה באסמיך ובכל משלח ידיך...''

ואילו כאן כתוב רק: "ונתנה הארץ יבולה, ועץ השדה ייתן פריו, ואכלתם לחמכם לשובע, וישבתם לבטח".

ולא כתובה אף ברכה שהארץ תיתן עשר פעמים יותר מצרככם ותתעשרו?!

 

והוא משיב:

משום שבפרשתינו פרשת  בחוקותי, מדובר בתלמיד חכם, כמו שכתוב: "אם בחוקותי תלכו" ורש"י מבאר - שתהיו עמלים בתורה. ולתלמידי החכמים אין זה ברכה שיש להם יותר מצרכיהם כי זה מבטלם מלימוד התורה, ולהם הברכה המעולה שיהא להם כל צרכם לא פחות ולא יותר, אבל בפרשת כי  תבוא שמדבר לכלל ישראל להן נתן ברכה של עשירות.

 

ובאמת כך היא דרך הצדיקים לאכול אך ורק לשובע נפשם "לחמכם לשובע"

 

כדי להבין שלתלמיד חכם אסור להתענג על מותרות מסופר ב'טעם צבי':

 פעם ניגש אל הגאון רבי זלמן בריזל זצ"ל אברך אחד, כשדמעתו על לחיו. בקול רועד סיפר לו שנכשל בשוגג באכילת שוקולד חלבי לפני עבור שש שעות שלימות מאכילת בשר.

בשל כך, מבקש הוא מהצדיק שיורה לו דרך תשובה ותיקון.

 

לשמע אזניו נרעש ר' זלמן כולו, ובספקו כפיו זו בזו הזדעק:  "אוי ווי אוי ואבוייי! עם הבשר והחלב עוד נוכל להסתדר... אך אבוי! מה עושה שוקולד אצל אברך בן תורה?!!! את זאת איני יכול להבין כלל! לא אוכל להבין זאת!"...
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏