קרח- "קורח ועדתו"

"דרשה קצרה לפרשת השבוע קורח". מדוע חז"ל מגדירים את המחלוקת כ"מחלוקת קורח ועדתו"? הרי הוא והם לכאורה היו בעצה אחת ואם היה ראוי לומר מחלוקת העדה?! "רעיון יפה לפרשת קורח".

"קורח ועדתו"

 

"איזו מחלוקת שאינה לשם שמיים זו מחלוקת קרח ועדתו"


נשאלת השאלה: 

מדוע נאמר 'קרח ועדתו', הרי שניהם נגד משה. למה הפרידה המשנה ביניהם?


תירוץ:

שניהם היו נגד משה, אבל כל אחד מסיבה שונה. קרח - שאל למה תתנשאו רק אתם מתוך כל השבט?! הרי כולנו לויים, תנו לנו גם להיות כמוכם?!.


לעומתו, מאתיים וחמישים איש שהיו בכורים טענו - למה לקחת מאיתנו את העבודה ונתת ללויים? כי חטאנו בחטא העגל?! אם כך, אז למה אהרן עובד ככהן?!

 

ואם תאמר כי ה' סלח, אז אם ה' באמת מחל על החטא - תחזיר לנו את העבודה לבכורים...


אם כך יוצא ששניהם היו נגד משה, אבל כל אחד ממניעים שונים מחברו. 

 

לכן חז"ל במשנה הפרידו בין קורח לעדתו...

 


מחלוקת על שם קורח לדבר תורה נוסף>>>>לחץ כאן


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏