קדושים- "מעלת הזקן"

"סיפור חסידי לפרשת קדושים". כיצד הוכיח ר' ישראל יצחק מאלכסנדר זצ"ל את אחד מחסידיו שגילח זקנו? שבעקבותיה קיבל על עצמו לא לנגוע בזקן...

"מעלת הזקן"

 

"לא תשחית את פאת זקנך"

איש חסיד שסטה מדרך החסידות וגילח זקנו, בא פעם לפני ר' ישראל יצחק מאלכסנדר זצ"ל כשהוא לבוש מעיל פרווה יקר ערך.

 

התחיל הרבי להחליק בידו על צווארונו של המעיל, ואמר: "כמה יפה מעיל זה!".

 

האיש הזה גבה לבו כי הרבי מוצא עניין בפרווה שלו והתחיל לשבח את המעיל, כי זה היה הפרווה הכי יקרה ביריד, ושילם בעדה יותר מאלף רובל, וכי כל חבריו מקנאים בו.

 

והרבי עומד כל הזמן ומחליק בידו על שערות הפרווה... לבסוף שאלו הרב: "אמור לי בבקשה ידידי, במקרה שהשערות נמרטות מהמעיל יש עוד איזה ערך לפרווה הזו?"

 

ענה האיש לרב: "במקרה כזה, היא לא שווה כלום!".

 

הרים הרבי את ידו מעל הפרווה ושם אותה על לחייו המגולחות למשעי ואמר לו ברוך ובצער: "נו"...

 

הבין החסיד מיד את המסר וקיבל על עצמו שלא ייגע בזקנו לעולם...
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏