קדושים- רק שלא ילעגו לי

"פרשת קדושים סיפור חסידי קצר". מדוע רבה של קוברין רבי מאיר מארים זצ"ל הירבה לסלוח למתגרים בו ולאנשים שפגעו בכבודו? הרי הוא היה תלמיד חכם ו-"כל תלמיד חכם שאינו נוקם ונוטר כנחש אינו תלמיד חכם"?! תשובתו הנפלאה לשאלת תלמידיו

רק שלא ילעגו לי

 

"לא תקום ולא תטור את בני עמך ואהבת לרעךכמוך"

 

מובא בספר 'בין אדם לחברו' שפעם שאלו החסידים את רבה של קוברין רבי מאיר מארים זצ"ל:

הלא אמרו חז"ל במסכת יומא (דף כב, ב): "כל תלמיד חכם שאינו נוקם ונוטר כנחש אינו תלמיד חכם".

 

ומפני מה רבינו מרבה לסלוח למתגרים בו ופוגעים בכבודו, כלום אינו תלמיד חכם?!

 

 אמר להם: אם אהיה, חלילה, נוקם ונוטר, וכשאבוא לבית דין של מעלה ישאלוני, מפני מה נקמת ונטרת ועברת על לאו שכתוב בתורה "לא תקום ולא תטור"?!

 

אם אומר: תלמיד חכם אני הלא יצחקו וילעיגו לי ויאמרו הגם "מאיר" תלמיד חכם?!...

 

אבל אם ישאלוני בבית דין של מעלה: "הלא תלמיד חכם אתה, למה לא נקמת ולא נטרת?!

 

אני אומר להם: "לא ידעתי שהנני תלמיד חכם, יעשו עמי מה שיעשו, אבל לא ילעגו לי..."!
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏