קדושים- כיבוד הורים של ילד

"פרשת קדושים", "סיפור על כיבוד הורים". סיפור קצר על כיבוד הורים של הרב טולידנו בעת שהיה ילד בן עשר...

כיבוד הורים של ילד

 

"איש אמו ואביו תיראו"

 

בספר 'שאל אביך ויגדך' מובא:

כשנפטר הרב טולידנו, הספידו הרב משאש, והוא סיפר כי למד עם הנפטר בהיותם ילדים.

 

פעם אחת, כשהרב טולידנו היה ילד בן עשר נפל למשכב, והוא בא אליו לביקור חולים. כשהוא נכנס אליו היה נאנח מרוב כאבים, אבל לפתע הפסיק להתאנח, אך כעבור כמה רגעים, חזר ונאנח שוב.

 

שאל אותו הרב משאש: "האם הרגשת קודם טוב יותר, כשהפסקת להתאנח?"

 

ענה הרב טולידנו: "לא, כאב לי גם אז. אלא ראיתי שמור אבי עובר על יד החדר ולא רציתי לצער אותו, לכן הפסקתי להתאנח"...

 
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏