קדושים- מחשבה שמקלקלת

"פרשת קדושים דבר תורה קצר". ביאורו של החתם סופר על הסמיכות של הפסוקים והציוויים של כיבוד הורים ועבודה זרה. באיזה אופן יכול אדם להפסיד את שכר המצווה של כיבוד הורים בה הובטחה אריכות ימים?...

מחשבה שמקלקלת

 

"איש אמו ואביו תיראו ואת שבתתי תשמרו אני ה' אלוקיכם: אל תפנו אל האלילים ואלוהי מסכה לא תעשו לכם..."

 

בביאור הסמיכויות בפסוקים אלו ישנם כמה ביאורים במפרשים, ה"חתם סופר" כתב:

אני ה' מרמז על "נאמן לשלם שכר", על מצוות כיבוד אב ואם כתבה התורה אריכות ימים וגם על שמירת שבת יש שכר של "נחלה בלי מצרים".

 

הגמרא בסוף חולין מספרת:

על אותו אחד שהלך להביא גוזלות במצוות אביו ונפל מן הסולם ומת.

וחז"ל מברים שם שהסיבה שהוא מת ולא הועילו לו זכות המצוות שעסק בהן (ובפרט שמובטח בהם אריכות ימים) כיוון שהייתה לו מחשבת עבודה זרה.

 

ובזה מתבאר הפסוק: "איש אמו ואביו תראו ואת שבתותי תשמורו אני ה'" – דהיינו נאמן לקבל שכר, אבל מזהירה התורה שאת השכר תקבל רק בתנאי ש"אל תפנו אל האלילים" שכן עליך לדעת שאם יש מחשבת עבודה זרה – הרי שלא תועיל זכות המצווה...
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏