שמיני- כולם תלויין ברבן גמליאל

"פרשת שמיני סיפור קצר". כיצד רבן גמליאל בחכמתו הצליח לטהר סעודה שלימה של המלך והמלכה משרץ טמא...

כולם תלויין ברבן גמליאל


"וכל אשר יפול עליו מהם במותם יטמא"

 

הגמרא במסכת פסחים פ"ח – ב' מביאה:

פעם אחת נמצאה לטאה בבית המטבחיים של המלך וביקשו לטמא את כל הסעודה כולה כי היו סבורים שהיא מתה באו ושאלו את המלך.

 

אמר להם: לכו ושאלו את המלכה. באו ושאלו את המלכה, אמרה להם: לכו ושאלו את רבן גמליאל.

 

באו ושאלו אותו, אמר להם: בית המטבחיים רותח או צונן?

אמרו לו: "רותח".

אמר להם: לכו והטילו עליה כוס של צונן.

הלכו והטילו עליה כוס של צונן ורחשה ופירכסה, (מזה הוכח כי עדיין לא מתה ולא יכלה לטמא) וטיהר רבן גמליאל את כל הסעודה. 


נמצא מלך תלוי במלכה, ונמצאת מלכה תלויה ברבן גמליאל. נמצאת כל הסעודה תלויה ברבן גמליאל...

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏