שמיני- פרשת פרה

"מוסר מפסוק בפרשת פרה" ביאור נפלא של הרבי מקוצק המציג מוסר מפסוק אחד בפרשת פרה... "אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה עול"

פרשת פרה

מוסר מפסוק אחד

 

"אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה עול"

 

אומרים בשם הקוצקער = הרבי מקוצר:

אם יש אדם שחושב שאין בו מום, סימן מובהק הוא שעוד לא עלה עליו עול... תורה ומצוות.

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏