שמיני- הינזרות מהטיפה המרה

"סיפור קצר לפרשת שמיני". על רבי ישראל מרוזין זצ"ל, וכיצד טיפל באחד מחסידיו שאהב את הטיפה המרה (=היה משתכר לעיתים תכופות)והוכחתו מפרשת השבוע...

הינזרות מהטיפה המרה

 

" וידבר ה' אל אהרן לאמר יין ושכר אל תשת..."

 

מסופר על רבי ישראל מרוזין זצ"ל, שפעם שלח עם שליח אל אחד מחסידיו שאהב את הטיפה המרה (=היה משתכר לעיתים תכופות), וביקשו שיבוא אליו.

 

מיהר החסיד להגיע אל הרבי כולו ציפייה ודריכות למוצא פיו של רבו.

 

אמר לו הרבי: "עליך להפסיק לשתות יין!".

 

התפלא החסיד ושאל: "מדוע הרבי לא מסר זאת על ידי השליח?!"...

 

ענהו הרבי: "אפילו אצל אהרן הכהן כשהיה צריך לצוותו לא לשתות יין ושכר, דיבר עימו הקב"ה בעצמו ולא על ידי משה רבנו, כמו שכתוב "וידבר ה' אל אהרן לאמור יין ושכר אל תשת..."

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏