פורים- באמת לא ידע

"חידוש לסעודת פורים". מדוע אחשוורוש מתמם כאילו אינו יודע כלל על הגזירה, והלא המן אמר לאחשוורוש "יכתב לאבדם" והוא נתן לו את הטבעת ואמר לו: "והעם לעשות בו כטוב בעיניך", אם כן מה השאלה "מי הוא זה ואיזה הוא אשר מלאו ליבו לעשות כן"?!. ביאור של הצפנת פענח

באמת לא ידע

 

"מי הוא זה ואיזה הוא אשר מלאו ליבו לעשות כן?!"

 

נשאלת השאלה:

מדוע אחשוורוש "משחק אותה" שאיננו יודע במה מדובר, והלא המן אמר לאחשוורוש "יכתב לאבדם" והוא נתן לו את הטבעת ואמר לו: "והעם לעשות בו כטוב בעיניך", אם כן מה השאלה "מי הוא זה..."?!

 

מבאר הצפנת פענח:

יש לומר שוודאי ידע אחשוורוש מהאגרות ששלח, אך הוא חשב שהמן יכתוב רק על הזכרים, שכן הדרך במלחמה להרוג רק את הזכרים, אך כוונת המן הייתה לנקום נקמת עמלק ששם הדין למחות את זֶכר עמלק, גם נשים וטף...

 

לכן כשאמרה אסתר "כי נמכרנו אני ועמי" תמה אחשוורוש לעצמו: "למה היא כוללת גם את עצמה הלא הגזירה הייתה רק על הזכרים?!..."

 

אך זה היה לטובה, כיוון שאחשוורוש לא הסכים על גזירת נשים וטף, ממילא בטלה הגזירה, כי גזירה שבטלה מקצתה בטלה כולה...

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏