ויקרא- לחריף נדרשת הפסקה!

למשה אותן הפסקות שבין פרשה לפרשה?! ותשובתו הנפלאה שלא יסמוך אדם על חריפותו...

לחריף נדרשת הפסקה!

 

"ויקרא אל משה וידבר ה' אליו"

 

מבאר רש"י:

"ויקרא אל משה - יכול אף להפסקות הייתה קריאה, תלמוד לומר וידבר, לדיבור הייתה קריאה, ולא להפסקות. ומה היו הפסקות משמשות? ליתן רווח למשה להתבונן בין פרשה לפרשה ובין ענין לענין, קל וחומר להדיוט הלומד מן ההדיוט".

 

שואל הט"ז בספרו "דברי דוד":

"בוודאי יש כוח לקב"ה ליתן חכמה למשה שיתבונן אפילו בלא הפסקה", לשם מה, אפוא נצרכו כאן אותן הפסקות שבין פרשה לפרשה?!

 

אלא, עונה ה"דברי דוד":

עשה כן ללמדנו דרך ארץ, כדי שלא יסמוך אדם על חריפותו, שיאמר: ממהר לקבל אני, ואדרבה, "לפום חורפא שבשתא" (=לגודל החריפות כך גודל השיבוש), ועל כן יעשה הפסקה בלימוד".

 

רצה הקב"ה ללמדנו בזה, שגם אדם שהינו גאון גדול, חריף ובקי, זקוק הוא לזמן כדי לעכל את הדברים, שהרי אפילו משה רבינו נצרך לאותו רווח להתבונן בין פרשה לפרשה ובין עניין לעניין.


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏