ויקרא- ריח נעים אך פסול

כהן ארנטרוי בפיתום הקטורת בדבר השאלה: אם הסיבה שאסור לתת דבש בקטורת היא כיוון ש"אין אדם יכול לעמוד מפני ריחה" וזה פיקוח נפש אז מה מקום יש לשאלת התנא: "ולמה אין מערבין בה דבש"?!...

ריח נעים אך פסול

 

"כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו אשה לה'"

 

בברייתא של פיטום הקטורת אנו קוראים:

"ועוד תני בר קפרא, אילו היה נותן בה קורטוב של דבש, אין אדם יכול לעמוד מפני ריחה" (זאת אומרת: ימות מרוב תענוג!) ולמה אין מערבין בה דבש? מפני שהתורה אמרה "כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו"...

 

והשאלה נשאלת כמעט מאליה:

אם ישימו דבש בקטורת, לא יוכלו בני האדם להחזיק מעמד מרוב הריח הטוב. ופיקוח נפש, הלא דוחה את כל התורה כולה, מה מקום יש לשאלת התנא: "ולמה אין מערבין בה דבש"?

 

ובכלל, למה תירץ זאת עם פסוק, הרי זו לא התשובה הראשונית, אלא תשובה נוספת?!

 

הגאון רבי חנוך הכהן ארנטרוי מסב את תשומת הלב לדיוק נפלא:

בתחילה נקט התנא "אילו היה נותן בה קורטוב (כמות מסוימת) של דבש", זה לא היה שייך, כי אין אדם שיוכל לעמוד מפני ריחה.

 

לכך שאל התנא: אם כן, "ולמה אין מערבין בה (כמות קטנה מאוד של) דבש?", שיוסיף ריח טוב ולא יהיה מזיק?

 

ועל כך הוא משיב נפלא: "מפני שהתורה אמרה כי כל שאור וכל דבש  לא תקטירו ממנו אשה לה'" - מכל וכל"...

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏