ויקרא- הבדיקה שהצילה

הצילה את קהילת היהודים בשל עלילת דם...

הבדיקה שהצילה

 

"וכל דם לא תאכלו"

 

באחת מערי מזרח אירופה העלילו הגויים על יהודי העיר עלילת דם. היהודים – כך טענו הנוצרים – רצחו נער נוצרי כדי להשתמש בדמו לאפיית מצותיהם.

נערך משפט, ובמהלכו הגן רב העיר על בני הקהילה.

 

"המותר לי להזמין לכאן אחת מהנשים היהודיות העוברות ברחוב?" שאל הרב את השופטים.

 

האישור ניתן, ואל אולם בית המשפט הובאה אישה יהודייה. הושיט לה הרב ביצה ואמר: "טגני נא לי חביתה, כי רעב אני וברצוני לאכול". מיהרה האישה לשבור את קליפת הביצה, ובטרם תשפוך את תוכנה למחבת, בדקה היטב את הביצה שמא יש עליה כתם של דם.

 

"מדוע את מתבוננת כך בביצה?" שאל הרב, לאוזני השופטים הגויים.

 

"כדי לבדוק אם אין בה, חלילה, דם", סחה האישה לפי תומה.

 

ותשובה תמימה זו הוכיחה לשופטים כי היהודים חפים מפשע...

 

 בע"ה יתברך יביא לנו את משיח צדקנו ולא נצטרך להוכיח לאומות העולם את צדקתנו ויגאל אותנו מהגלות החשוכה הזאת.

 
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏