ויקרא- פיתוח מצוינות מהתורה

ול פיתוח מצוינות. דגש על פיתוח מצוינות והשקעה גם בילדים המוכשרים כחלק מהתפיסה החינוכית כפי שהוכיח רבי שלמה זלמן אוירבאך זצ"ל מפרשת השבוע...

פיתוח מצוינות מהתורה

 

"וכל קרבנך במלח תמלח"

 

בכל הקרבת קרבן ישנו ציווי להוסיף מלח, ובתוספתא שנינו, שגם אם המנחה עצמה היא מלח, יש להקריב איתה תוספת של מלח.

 

בספר "המאור הגדול" מובא:

שעל פי דין זה הוכיח רבי שלמה זלמן אוירבאך זצ"ל שיש להשקיע עמל, ולטפח גם ילדים מוכשרים ומחוננים ולטפח את מצוינותם.

 

בניגוד לתפיסת העולם "המקבלת", הגורסת כי חובה להשקיע באלו שאינם מוצלחים, ולתת לילדים המוכשרים מטבעם לפלס בעצמם את דרכם בחיים בהסתמך על כישרונותיהם המולדים.

 

גם ילד מְמֻלָּח (אותיות מִמֶּלַח), צריך תוספת מלח...

 

חזר ואמר רבי שלמה זלמן – "ילד מוכשר צריך רב מלמד בעל יכולות גבוהות ומעולות יותר, כדי ללמדו תורה, ובמקביל עליו לזכות לעידוד גדול ולהדרכה אמיתית בלמוד, כשבהתאם לכישרונותיו הברוכים הוא זוכה לרמת לימודים גבוהה יותר"...


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏