פרשת פרה- עשר פרות אדומות

"פרשת פרה אדומה". הפרות האדומות שנעשו במשך הדורות והעשירית שתהיה במהרה בימנו אמן. מתי נעשתה כל פרה אדומה? רשימת הפרות אדומות על פי המשנה במסכת פרה פ"ג משנה ה'...

עשר פרות אדומות

 

פרה אדומה לרגל פרשת פרה, נביא כאן על הפרות האדומות שנעשו במשך הדורות:

 

כתב הרמב"ם הלכות פרה אדומה פ"ג הלכה ד':

שתשע פרות נעשו מאז שנצטווו במצווה זו.

 

חלקם מפורטים במשנה במסכת פרה פ"ג משנה ה' כדלהלן:

פרה ראשונה - משה רבנו, על ידי אלעזר הכהן, ביום ב' ניסן בשנה השנייה לצאת בני ישראל ממצרים (ירושלמי מגילה פ"ג הלכה ה'; סדר עולם פ"ז).

 

פרה שנייה - עזרא הסופר, כשחזרו לארץ ישראל לאחר גלות בבל ובנו את הבית השני (ואל יהי זה פלא כיצד הספיקה פרה אחת מימי משה רבנו עד לאחר בית ראשון, כי בשעת שריפת הפרה אפשר לשרוף עמו הרבה עצים בלי שעור. כמו כן אפשר לקדש מי חטאת בכלים גדולים מאד ולא היה צריך עליהם רק מעט אפר שיהא ניכר על פני המים).

 

פרה שלישית ורביעית - שמעון הצדיק.

 

פרה חמישית ושישית - יוחנן כהן גדול.

 

פרה שביעית - אֶלְיְהוֹעֵינַי בֶן הַקּוף, בימי שמעון בן שטח.

 

פרה שמינית - חנמאל המצרי, בימי הלל הזקן.

 

פרה תשיעית - ישמעאל בן פִּיאָבִּי, גם הוא בימי הלל הזקן.

 

פרה עשירית - יעשה המלך המשיח מהרה יגלה אמן כן יהי רצון )לשון הרמב"ם).

 
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏