כי תשא- עם קשה עורף

כי עם קשה עורף הוא" מדוע משה משתמש בזה שהעם "קשה עורף" לעובדה שהקב"ה צריך ללכת בקרבנו?! "משל ונמשל לשבת כי תשא" המבארים זאת היטב...

"עם קשה עורף" 


"ילך נא ה' בקרבנו כי עם קשה עורף הוא"


הקב"ה מבקש לכלות את עם ישראל כיוון שהוא עם קשה עורף. 


משה עונה לו בתגובה: "ילך נא ה' בקרבנו כי עם קשה עורף הוא". נשאלת השאלה:

הייתכן?! 

לכאורה אם הם עם קשה עורף ה' לא צריך ללכת איתם?! מה אם כן מבקש משה?

 


התשובה תבואר על ידי משל:


היה אחד שהתפרנס למחייתו כחייט התופר תלאי לבגדים קרועים. היה יושב הוא בפתח שכונות העוני ומתקן לפרנסתו את הבגדים. 


יום אחד החליט לעבור לשכונות היוקרה לאלו שיש להם כסף לתקן בגדים אולי שם חשב, יתפרנס טוב יותר.


כשיום שלם עבר ואף אחד לא ניגש אליו, יתרעם בפני אחד התושבים: "אתם קמצנים אף אחד מכם לא מוציא כסף..." 


השיב לו האיש: "שוטה שכמותך כאן אנשים לא מתקנים בגדים! יש להם מספיק כסף בשביל לקנות חדשים במקום אלו שנקרעו"....

 

הנמשל:


אומר משה להקב"ה: "אתה מתפאר ב-13 מידות הרחמים שלך, אבל אם בני ישראל לא יחטאו לשם מה אתה צריך רחמים על צדיקים?!.... 


אלא: "ילך נא ה' בקרבנו כי עם קשה עורף הוא" כשהעם קשה עורף - והוא חוטא - תוכל לממש את מידות הרחמים שלך... ומה יועילו אלו אצל המלאכים?!...


מיד סלח לו הקב"ה...
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏