כי תשא- הלקח משבירת הלוחות

ם הקב"ה על נתינת הלוחות לבני ישראל ואף ניצח וכשהוא מוריד אותן למטה הוא שובר אותן מה קרה?!והלקח הנוקב לגבינו...זהו "מהו המסר משבירת הלוחות?" ו"מהי התובנה של משה רבנו?"...

הלקח משבירת הלוחות


"וישברם תחת ההר"


המדרש מביא ויכוח בן משה רבנו להקב"ה להורדת לוחות הברית לעם ישראל, וזה לשונו: 

"כיון שעשו ישראל אותו מעשה (חטא העגל), ביקש הקב"ה לחוטפן  (את לוחות הברית) מידו של משה וגברה ידו של משה וחטפן ממנו. 


הוא שהכתוב משבחו בסוף ואומר: "ולכל היד החזקה" - יהא שלמא על ידא דגברת עליה מינאי" (יהי שלום על ידך שגברת איתה ממני).ומה קורה לאחר הניצחון? משה יורד רואה את העגל ושובר את הלוחות.ונשאלת השאלה


כיצד משה העבד הנאמן לא מאמין להקב"ה וחוטף את הלוחות?! 


ועוד יש לשאול את משה: אם כבר נלחמת ואתה צודק למה שברת את הלוחות ולא נתת להם אותם?!


 

התשובה לכך היא: 

הלוחות מחולקים לשניים: צד ימין מצוות שבין אדם למקום ואילו צד שמאל מצוות שבין אדם לחברו. 


משה סבר, שאם בני ישראל בגדו במצוות שבין אדם למקום, עדיין מגיע להם את החצי השני של בין אדם לחברו. 


אך מכיוון שלא נתין להפריד בניהם יש לתת לעם ישראל את שניהם. לכן לקח את שניהם וירד.


אך משירד למטה וראה שלא רק בגדו בה' אלא גם "ויקומו לצחק" הבין משה כי עברו גם על מצוות שבין אדם לחברו ומבין את הטעות שלו: לא ניתן להפריד בין מצוות שבין אדם למקום לבין מצוות שבין אדם לחברו. 


לכן משבר משה את הלוחות והקב"ה מודה לו: "אשריך ששיברת" וזוהי הסיבה שאומר משה לשבט לוי: "הירגו איש אחיו"  כי היו הם בדרגה שגם בין אדם לחברו לא קיימו...

 


הלקח לגבינו:

אין אפשרות להפריד בין השניים. אין אפשרות להפריד בין היותנו שומרי תורה ומצוות ולהסתפק בכך ולא לכבד את הזולת. 


אדם שבז לחברו לא יכול לקיים מצוות שבין אדם למקום!. 


הראיה: "שיום הכיפורים איננו מכפר עד שירצה את חברו"...


וגם להיפך אל תחשוב שאם אתה בסדר עם האנשים אבל את הקב"ה אתה מזניח, עליך לדעת שגם יחסך עם הסובבים אותך פגום! 


גם אם כי אינך מודע לזה...(לא פעם ראינו רופאים שהסבירו פנים לחולים על מנת לתת להם תרופות ניסיוניות שהרגו אותם לבסוף...)


זהו אם כן המסר משבירת הלוחות - זוהי התובנה של משה רבנו....
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏