כי תשא- ההגנה שהוסרה

מרה בפרשת משפטים ללא ההבטחה של "ולא יחמוד איש את ארצך", לבין ההבטחה בפרשתנו פרשת כי תישא בה התווספה לעלייה גם ביטחון. ביאור נפלא של "המשך חכמה לפרשת כי תשא"

ההגנה שהוסרה

 

"שלש פעמים בשנה יראה... ולא יחמוד איש את ארצך..."

 

ה'משך חכמה' שם לב להבדל שבפרשת משפטים גם כתוב "שלש פעמים בשנה" אך שם אין את ההבטחה "ולא יחמוד איש את ארצך". 


ונשאלת השאלה: מדוע?!

 

והוא מבאר:

אמרו חז"ל: 'אלמלא נשתברו לוחות ראשונות לא שלטה בהם אומה ולשון'.

אם כן, קודם שנשתברו הלוחות לא היו צריכים לפחד שיבוא מישהו וייקח את ארצם.

אבל כאן שנשתברו הלוחות יכולים כבר לשלוט בהן לכן הוצרך להבטיחם שבעלותם לרגל לא יחמוד איש את ארצם....

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏