כי תשא- מידת טובו של הקב"ה

ב"ה ממחילה של בשר ודם?. "וחנותי את אשר אחון וריחמתי את אשר ארחם" מה ענינה של הכפילות כאן במידת החנינה והרחמים? וביאורו הנפלא ר' יעקב מוורשה...

מידת טובו של הקב"ה

 

"וחנותי את אשר אחון וריחמתי את אשר ארחם"

 

שאל ר' יעקב מוורשה:

מה ענינה של הכפילות כאן במידת החנינה והרחמים?

 

והוא ביאר בדרך נפלאה:

דרכו של אדם למחול לחברו אם פגע בו והתחרט על מעשיו, אבל כשיודע הוא שיפגע בו אח"כ שוב - הוא איננו מסוגל לסלוח לו.

שהרי לא ייתכן שאדם שדורך על רגל חברו יבקש סליחה בעוד הוא ממשיך לדרוך עליה...

 

אבל הקב"ה אינו כן, אלא כשאדם מבקש מחילה - הוא סולח לו על אף שיודע מראש שגם בעתיד הוא עלול לחטוא.

 

וזוהי כוונת הפסוק: "וחנותי את אשר אחון" - אסלח אף למי שאצטרך לחון גם בעתיד, וכמו כן: "ורחמתי את אשר ארחם" - ארחם גם על מי שברור לי כי להבא אצטרך שוב לרחם עליו.

 

זוהי מידת טובו של הקב"ה...

 

 
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏