כי תשא- בחטא גדול לא מענישים!

דיל משה עוד את החטא ואמר: "חטא העם הזה חטאה גדולה"? הרי אדם שרוצה שיסלחו לחברו מקטין את החטא?!...

בחטא גדול לא מענישים!

 

"אנא חטא העם הזה חטאה גדולה"

 

שואל ב'ספרן של צדיקים' שאלה:

 ולכאורה מדוע הגדיל משה עוד את החטא ואמר: "חטא העם הזה חטאה גדולה"? הרי אדם שרוצה שיסלחו לחברו מקטין את החטא?!.

 

והוא מבאר בדרך משל:

כשתינוק עולה על הסולם ונופל מהסולם, אזי רץ אליו אביו בכעס ומכה אותו עוד ואומר לו: "למה עלית על הסולם?! לא היה לך לעלות בסולם!!!"....

 

אך אם התינוק נופל מהסולם ושובר ידו או רגלו, ובפרט אם גם נתרוצצה גולגולתו אז אין אביו מכה אותו, ואדרבה הוא לוקח אותו חיש מהר ורץ עמו אל הרופא לרפאותו...

 

וזה שטען משה להקב"ה: "ריבונו של עולם, אין עתה עת להעניש כי הוא נוגע לכלל האמונה כולה!!!"...

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏