כי תשא- ענווה שהצילה

"איך הצליח משה רבנו בענוותנותו להציל את בני ישראל"? כיצד החשיב משה רבינו את עצמו וממילא פטר את בני ישראל מעונש כליה...

ענווה שהצילה

 

"כי תשא את ראש בני ישראל"

 

במדרש: 'אמר משה הושפלתי אני ולא תישא את ראש?!'

 

מפרש  החתם סופר:

כאשר הרב דומה למלאך ה' ואפשר ללמוד ממנו יראת ה', אז גנאי לציבור אם הם חוטאים, כיוון שהיה להם ממי ללמוד.

 

אבל אם הרב אין בו יראה מה יש לבקש עוד מהציבור אם הם חוטאים?!.

 

וזה מה שאמר משה בענוותנותו 'הושפלתי' ואין בי מאומה ממילא לא היה להם ממי ללמוד, ואין להם עונש וגנאי בחטאם, לכן 'לא תשא להם'...
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏