תצווה- רבוע יהיה...

ל הילד היה נכדו של האדמו"ר מגור בעל ה"אמרי אמת" שניסה להבין מדוע כופלת התורה "אמה ארכו ואמה רחבו" וגם "רבוע יהיה" הרי יודעים אנו שרבוע הוא אמה על אמה?!...

רבוע יהיה...

 

"ועשית מזבח ... אמה ארכו ואמה רחבו רבוע יהיה"

 

שאל ילד אחד את הרב'ה שלו ב'חדר':

אם כתוב "אמה ארכו ואמה רחבו" הרי יודעים אנו שרבוע הוא, ולשם מה הוצרך הכתוב לשוב ולכתוב זאת?

 

אותו ילד היה נכדו של האדמו"ר מגור בעל ה"אמרי אמת" ביקש המורה מהילד: "שאלה זו תשאל בשבת את סבא שלך"...

 

ביום ראשון חזר הילד לרבו ואמר: "סבא אמר שאם כתוב 'אמה ארכו ואמה רחבו, עדין אין הכרח שהמזבח היה רבוע, ויתכן שיהיה משולש, לכן צריך להוסיף 'רבוע יהיה'...

 

אמר המלמד לילד: "עכשיו תשאל את סבא שלך, שלפי דבריו די היה לכתוב 'אמה ארכו רבוע יהיה', ולא להוסיף 'ואמה רחבו' שכן אם המזבח 'רבוע' ממילא יודעים שאורך ארבעת צדדיו שווה?!.

 

את השאלה הזו הילד לא שאל את סבו, ולכן אין בידינו את תשובתו לשאלה...

 

כשאותו ילד התבגר הוא למד מסכת זבחים, ושם (בדף סב ע"ב) אומרת הגמרא ש'רבוע' בלשון תורה הוא כל דבר שיש לו ד' פינות, אפילו אם הוא מלבן וארכו כפול מרחבו.

 

יוצא לפי זה, אם היה כתוב רק "אמה ארכו" לא היינו יודעים מהו רוחב המזבח, לכן הוצרך לכתוב "אמה ארכו ואמה רחבו" וגם "רבוע יהיה"...
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏