תצווה- ובין כתפיו שכן

מה על פי דברי הירושלמי בדבר חלוקת שמו של בנימין לשניים על כתפות האפוד...

ובין כתפיו שכן

                         

"ששה משמותם..."

 

בירושלמי מבואר:

שבאבני האפוד היה שמו של בנימין מחולק, באבן הימיני היה כתוב 'בנ' ובשמאלי 'ימין', ודורש את זה ממה שכתוב "ששה משמותם" - מקצת שמותם ולא כל שמותם, לכן שמו של בנימין היה מחולק על שתי כתפות האפוד.

                    

מסביר ה'משך חכמה':

ולזה אפשר לומר רמז ממה שנאמר בברכות בנימין "ובין כתפיו שכן".

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏