השקפה- אל תזיק לעצמך!

ות את שטח רשות הרבים? "כל מה שאדם עושה, עושה לעצמו". סיפור על חסיד שהוכיח אדם על שמשליך הוא אבנים לרשות הרבים והלקח שלמד אותו טיפש...

 אל תזיק לעצמך!

 

כל מה שאדם עושה, עושה לעצמו.

 

הגמרא במסכת בבא קמא דף נ: מביאה סיפור:

אדם אחד היה מפנה את האבנים מחצרו, ומשליכם לרשות הרבים. עבר שם חסיד אחד, ראה מעשיו ואמר לו: "שוטה שכמותך מדוע נוהג אתה בטיפשות וזורך אבנים מרשות שאינה שלך לרשות שלך?!"

 

ליגלג אותו אדם על החסיד וחשב לעצמו: "ההפך הוא הנכון הרי הרשות הזו שלי ורשות הרבים איננה שלי..." צחק האיש לשמוע דברי החסיד ולעג לו.

 

עבר זמן ואותו האיש נאלץ למכור את חצרו, והיה מהלך במקום שלשם השליך לפנים את האבנים שבחצרו, נכשל האיש באותן אבנים, נפל ונפצע.

 

אז נזכר בדברי החסיד והבין את כוונתו באמרו שזורק הוא אבנים מרשות שאינו שלו אל רשות שהוא שלו.

 

בעצם זה מה שהחסיד התכוון לומר: "את כל האבנים מוציא אתה מרשות שאינה שלך, אמנם היום שלך היא החצר, אך אולי לימים תצטרך למכרה, ונמצא שזורק אתה את האבנים אל רשות הרבים שהיא בעצם רשות שלך!"...

 © כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏