תרומה- המדד לנדבת הלב

"דבר תורה קצר פרשת תרומה". מהו בעצם המדד לבדיקה שאדם התורם כסף למשכן/לדבר מצווה אכן הוא תורם מנדבת ליבו ולא בגלל שחייבו אותו או כדי לעשות רושם על הסובבים אותו?...

המדד לנדבת הלב

 

"ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי"

 

הסביר זאת הגאון מוילנא זצ"ל באופן הבא:

הקב"ה אמר למשה "ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו".

 

ומה היה המדד לראות אם הנדבה הגיעה באמת מנדבת לבו של התורם?

לכן ממשיך הפסוק ואומר: "תקחו את תרומתי" - אותו בן אדם שרוצה באמת לתרום, ירוץ ויפנה בעצמו ולכן: "תקחו את תרומתי!"...
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏