תרומה- ההבדל בין לקחת ללתת

"פרשת תרומה משל ונמשל". הפרשה פותחת בפסוק: "ויקחו לי תרומה" מדוע נכתב "ויקחו" ולא נכתב "ויתנו"?. משל ונמשל המבארים את ההבדל והסיבה...

ההבדל בין לקחת ללתת

 

"דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה"

 

נשאלת השאלה:

מדוע נכתב "ויקחו" ולא נכתב "ויתנו"?

 

תשובה נפלאה מובאת בספר ציוני תורה בדרך משל:

 

שני חברים ראובן ושמעון נסעו בדרך ליריד, הנסיעה הייתה ארוכה, ולראובן נגמר האוכל. ביקש ראובן משמעון "תן לי מהאוכל שלך, וכשנגיע למחוז חפצנו, אחזיר לך" ושמעון הסכים.

 

אחרי ששהו ביריד, פנה שמעון לחזור לביתו, אבל ראובן עדיין רצה להתעכב בדרך, ביקש ראובן משמעון: "קח לי את החבילות הללו בעגלתך ותיתן לי אותם כשנגיע הביתה" כמובן ששמעון הסכים בחפץ לב.

 

הנה, כשביקש ראובן לשמעון מהאוכל אמר לו: "תן לי מהאוכל שלך", אבל כשביקשו שיוביל את חבילותיו לביתו אמר לו "קח לי את החבילות הללו", כיוון שהחבילות הם הרי של ראובן וכל הבקשה משמעון היא רק להעביר אותם ממקום זה אל מקום זה.

 

ואילו כששמעון היה צריך להוציא מהאוכל שלו ולתת לראובן אז שייך לשון של נתינה.

 

ובזה מבוארת היטב השאלה ששאלנו: מדוע נכתב "ויקחו" ולא נכתב "ויתנו"?

 כי כאן כשצריך לתרום למלאכת המשכן שהיא דירה לשכינה כביכול, לא שייך לומר "תתנו" תרומה להקב"ה כיוון ש"לי הכסף ולי הזהב נאם ה'", רק שייך שנוביל את הכסף מהבית הפרטי שלנו אל המשכן לכן אמר "ויקחו" לי תרומה...


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏