תרומה- מלאכים קדושים או מלאכי חבלה?

"פרשת תרומה וורט קצר". האם הכרובים הם מלאכים קדושים או מלאכי חבלה? ביאור נפלא של הגאון רבי מאיר שפירא זצ"ל הקובע כיצד נראים בני הנוער של ימנו ומהו הגורם האמיתי לכך והוכחתו מפרשת השבוע...

מלאכים קדושים או מלאכי חבלה?

 

"ועשית שנים כרבים זהב"

 

במסכת סוכה דף ה: מובא:

שהכרובים הם מלאכים קדושים (יחזקאל י) ופניהם פני נערים.

 

שאל  הגאון רבי מאיר שפירא זצ"ל:

מדוע פירש רש"י את הכתוב: "ויגרש ה' את האדם וישכן מקדם לגן עדן את הכרובים" - מלאכי חבלה? בעוד כאן הכרובים הם מלאכים קדושים?!

 

והוא השיב ב- "רעיון חינוכי" נפלא:

שבני הנוער יכולים לגדול ולהיות מלאכים קדושים, או מלאכי חבלה חלילה.

תלוי היכן הם שוהים ומבלים!

אם על ארון הברית ובקודש הקדשים, אזי יהיו למלאכים קדושים. ואם הם בחוצות, על אם הדרך, יהפכו הם עד מהרה למלאכי חבלה...
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏