תרומה- כשיש סכנה פודה

"אוזניים לתורה לפרשת תרומה": ההבדל בין התרומות למשכן לבין התרומות לעגל הזהב... שלשה מעלות בנותני צדקה: זה"ב, כס"ף נחש"ת "סיפור עם הרב גלינסקי" שהתבטא: "ריבונו של עולם כולם אוהבים אותך – אין יהודי שלא אוהב אותך! כולם רוצים להניח תפילין רק חסר להם קצת כאבי בטן"...

 "זהב וכסף ונחושת..."


שואל אוזניים לתורה: 

למשכן נתנו זהב, כסף ונחושת... לעגל נתנו רק זהב שנאמר: "וזהב עשו לבעל"  מדוע?!


והוא מתרץ עפ"י המדרש באותיות רבי עקיבא: 

סוגי המתכות הם גם סוגי הנתינה בעם ישראל:

זה"בזה הנותן בריא

כס"ףכשיש סכנה פודה

נחש"תנתינת חולה שאומר תנו

 

את העגל עשו מתוך "וישמן ישורון ויבעט" לכן זה רק במצב שזה הנותן בריא – כשהכול בסדר האדם מרגיש בטוח אז הוא נותן כסף לבעל...

אבל כשיש סכנה או חולי כולם רצים לרב ולתרום לבית הכנסת כי הם יודעים מה האמת...


הרב גלינסקי סיפר: 

שניסה לשדל שכן יהודי שהיה בכיר בהסתדרות, להניח תפילין 5 דקות ביום... אך זה סרב בטענות שונות. 

לאחר כשבועיים הוא רואה את אותו יהודי במרפסת שראשו עטור בתפילין.. הוא פוגש אותו לאחר כמה ימים ושואל אותו: "מה ברוך ה' הביא אותך לשמוע לי ולהניח תפילין?!"

השיב אותו יהודי שהרופא שלח אותו לעשות C.T. עקב כאבי בטן בלתי פוסקים אז אמרתי נניח תפילין מה יכול להיות ...

הרים הרב גלינסקי ידיו לשמים ואמר: "ריבונו של עולם כולם אוהבים אותך – אין יהודי שלא אוהב אותך! כולם רוצים להניח תפילין רק חסר להם קצת כאבי בטן"...

זהו הכס"ף – כשיש סכנה פודה...
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏