תרומה- אהבה אמיתית

רביץ מדז'יקוב המבאר מהו קיומה השלם של מצוות "ואהבת לרעך כמוך". עד ששמחת הזולת וצערו צריכים להיות כשמחתו וצערו של האדם עצמו...

אהבה אמיתית

 

"ופניהם איש אל אחיו"


מובא בעלון 'שיחת השבוע' סיפור:

רבי יודלה הורביץ מדז'יקוב נהג לומר לחסידיו כי שמחת הזולת וצערו צריכים להיות כשמחתו וצערו של האדם עצמו, וזה קיומה השלם של מצוות "ואהבת לרעך כמוך".

 

ערב אחד נכנס אליו אחד מחסידיו וביקש ממנו להעתיר תפילה בעבור רעייתו המקשה לילד.

למחרת בבוקר הלך החסיד אל רבו לבשר לו שהכול עבר ברוך השם בשלום.

שאל הרבי מתי היה ה'מזל טוב'?

 השיב החסיד: "בשתיים לפנות בוקר"

 

תמה הרבי: "למה לא הודעת לי מיד".

השיב החסיד: "לא רציתי להעיר את הרבי".

נענה הצדיק: "להפך, לוּ היית מודיע לי, הייתי יכול לנוח מעט, אבל כך לא ישנתי כלל"...
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏