תרומה- נדבה וגאווה

בן אלבז שליט"א לפרשת תרומה. "סיפור קצר לפרשת תרומה" על עוצמתה של גאווה המגיעה לאדם בשעת נדבת ליבו...

נדבה וגאווה

 

" ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו"

 

הרה"ג ראובן אלבז שליט"א אמר פעם:

בזמן שיש לישראל רצון ונדיבות הלב לקיים מצוות לשם שמים, אומר השם יתברך: "לי תרומה" - אני בא על ידי כך לידי התרוממות .

כישראל עושין רצונו של מקום מוסיפים הם כוח בפמליה של מעלה...

 

והוא סיפר:

בא עשיר לפני רב אחד והתפאר: "ארבע מאות רובלים תרמתי לבית הכנסת בעיר, והתקינו לכבודי טבלה של אבן עם שמי".

 

"ומה ערכה של הטבלה?" שאל הרב.

 

"הטבלה תזכיר לכולם את מעשי הגדולים"  - הוסיף העשיר להתייהר.

 

נד הרב בראשו ואמר: "בוא וראה מה כוחה של גאווה. תורה שלמה נתנה לנו כדי להסיר את לב האבן מקרבנו, ובאה הגאווה וברגע אחד מחזירה טבלה של אבן"...
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏