תרומה- לאהוב תוכחה

ב דמות עם פני תינוק מעל לארון הקודש? מדוע כונה יהושוע בשם נער? מדוע אם אדם שכח את ארנקו בדואר, ומישהו צועק אחריו: "שכחת את הארנק!" במקום להתחיל להתגונן מהביקורת, הוא יגיד תודה רבה? מתון 'פניני בית הלוי'

לאהוב תוכחה

 

"ועשית שניים כרובים זהב"

מהו "כרוב"? דמות של מלאך בעל פני תינוק.

 

נשאלת השאלה:

מדוע היו לכרובים היו דווקא פני תינוק ולא פני אדם גדול?

 

הגאון ר' ישראל סלנטר מבאר:

על פי הפסוק בהושע "כי נער ישראל ואוהבהו" - פירושו שהקב"ה אוהב אדם שמחזיק בנערותו, ומשמע שמי שמחזיק עצמו למבוגר או גדול, אין הקב"ה אוהבו.

 

וביאור הדברים: יש להתייחס לתכונה המיוחדת של הנערות והיא- הגמישות. אדם צעיר הוא כמו נייר חלק. אפשר לכתוב עליו כל דבר, והוא יקבל זאת וישנה את התנהגותו בהתאם.

 

לכן הקב"ה מצווה את משה להציב דמות עם פני תינוק מעל לארון הקודש - כדי שכלל ישראל גדולים וקטנים, ילמדו לראות עצמם כצעירים, לשמור על מידה זו של נכונות וגמישות, לשנות הרגלים רעים ולפתח במקומם הרגלים טובים, לצמוח ולעלות למדרגות גבוהות יותר בתורה וביראת שמים.

 

דוגמא לכך מצאנו בפרשת כי תשא:

הפסוק מכנה את יהושוע בתואר "נער". ובן כמה היה אז? לפי חישובו של הרמב"ן הוא היה בן 56 שנה. זה ודאי לא גיל צעיר...

אלא משום שיהושוע תמיד היה מוכן לשמוע לרבו משה רבנו ולקבל תוכחתו נחשב כנער גם אם גילו לא תאם את התואר מעשיו התאימו.

 

המשנה בפרקי אבות מונה 48 קניינים שהתורה נקנית בהם. ואחד הדרכים הוא –"אוהב את התוכחות". דהיינו שהאדם יהיה מוכן לקבל ביקורת באהבה, כיון שאהבת הביקורת מהווה כלי חשוב להתעלות רוחנית.

 

כשאנו מתבוננים בתוצאותיה החיוביות של הביקורת, אנו מגיעים בעצם לאהבת התוכחה. נניח שאדם שכח את ארנקו בדואר, ומישהו צועק אחריו: "שכחת את הארנק!" במקום להתחיל להתגונן מהביקורת, הוא יגיד תודה רבה.

 

אחת הסיבות שבגללה אנו מתקשים בקבלת ביקורת, היא שההערות מגיעות לעיתים קרובות כאשר אנו לא מוכנים לקראתן מבחינה רגשית. הביקורת תופסת אותנו בלתי מוכנים.

 

לעומת זאת כאשר אתה מבקש שיעירו לך, אתה נמצא במצב נכון להתמודד עם הערות בקור רוח- לבדוק, לקבל או לדחות את המידע.

אדם ממוצע אינו מסוגל לספוג ביקורת רבה, ולכן נשאר ממוצע כל ימי חייו.

 

אבל אם נלמד איך להתמודד עם ביקורת, נלמד משהו בעל ערך שילווה אותנו כל החיים. ע"י הביקורת נלמד מהן החסרונות שלנו וכיצד להתמודד עימם, לבסוף אף לתקן אותם ולהגיע לשלמות אמתית.

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏