וורטים קצרצרים לפרשת משפטים

"רעיונות קצרצרים לפרשת משפטים". כל מיני וורטים מיוחדים שמובאים בשם אדמו"רים ופרשני חז"ל לפרשת השבוע פרשת משפטים...

וורטים קצרצרים לפרשת משפטים

 

"כי תקנה עבד עברי..."

 

שואל  האלשיך הקדוש:

צריכים להבין: הרי הוא נעשה עבד רק אחרי הקנייה, ומדוע כבר קוראו הכתוב עבד?!

 

והוא משיב:

אלא שרמזה כאן התורה לקונה, שידע שהוא קונה עבד ששייך כבר לאדון אחר, לאדון העולם.

 

 ----------------------------------------------------- "ונקרב בעל הבית אל האלוקים אם לא שלח ידו במלאכת רעהו..."

 

מבאר ה'עיטורי תורה' בדרך צחות:

 במה יכול אדם מישראל להתקרב אל האלוקים? - אם לא שלח ידו במלאכת רעהו, אם לא עשה עוול לשום אדם.

 


----------------------------------------------------- 

 

"אם כסף תלוה את עמי את העני עמך"

 

אור החיים מסביר בדרך צחות:

"אם כסף תלוה" - אם יש לך כסף יותר מכפי צרכיך, עד שאתה יכול גם להלוות, דע כי "את העני עמך" - את חלקו של העני אתה מחזיק אצלך

 

 

 -------------------------------------------------------

 

"את העני עמך..."

 

אמר האדמו"ר ר' ירחמיאל משה מקוז'ניץ:

אתה מחויב במצות צדקה וגמילות חסדים אפילו "את העני עמך", כשהעניות היא אתך, בביתך, אפילו בשעה שאתה בעצמך עני ואביון.

 

 

 --------------------------------------------

 

"מדבר שקר תרחק..."

 

ר' אברהם אביש מפרנקפורט דמיין אמר פעם:

אלמלי היה אדם יודע כמה גדול הוא כוחה של האמת לא היה משקר לעולם...
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏