משפטים- פי צדיק ורפואה

"פרשת משפטים סיפור קצר". על הסיבה שלא פירסם המגיד הירושלמי רבי שלום שבדרון את מקום הריפוי שנתן לו החזון איש עת חלה בנו במחלת השעלת?! סיפור על אמונת חכמים והישועה שבאה בעתיה...

פי צדיק ורפואה

 

"ורפא ירפא"

 

בנו של המגיד הירושלמי רבי שלום שבדרון חלה פעם במחלת השעלת. באותם ימים הייתה זו מחלה לא קלה ומי שנדבק בה היה במצב סכנה.

 

לקח רבי שלום את בנו אל הגאון רבי אברהם ישעיה קרליץ, בעל ה"חזון איש", כדי שהרב יברך את החולה ויתרפא.

 

שמע ה"חזון איש" את הדברים, פנה לרבי שלום ואמר: "קח את בנך אל נחל הירקון ושוט עמו מעט בסירה, האוויר הצח בינות לעצי האקליפטוס הצומחים על גדת הנחל יסייעו לבנך וירפאו אותו מחוליו."

 

עשה רבי שלום כאשר ציווה עליו ה"חזון איש", נטל את בנו אל נחל הירקון שם שכר סירה קטנה ויחדיו שטו בה שעה ארוכה. בכל משך השיט בסירה מלמל רבי שלום לעצמו: "מצוה לשמוע דברי חכמים", "מצוה לשמוע דברי חכמים", "ויאמינו בה' ובמשה עבדו"...

 

וראה זה פלא, בתום השיט חש הילד הקלה גדולה, השעלת נחלשה עד שעברה וחלפה.

 

 "אמור נא לי אבי", שאל הילד, "אם מקום זה מסוגל לרפא את חולי השעלת, האם לא היה כדאי שנפרסם את הדבר כדי שחולים נוספים יוכלו לבוא לכאן ולהתרפא?!"

 

 "האם באמת חושב אתה שהמקום מסוגל לרפא?"  - שאל רבי שלום.

 

"לא ולא! במקום אין כל סגולת צורי או מרפא, הסיבה היחידה שמקום זה פעל את פעולתו הינה רק משום שהדברים יצאו מפה קדשו של ה"חזון איש!"
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏