משפטים- נאמנות ואכילת טריפות

"סיפור עם מוסר השכל" פרשת משפטים מה הקשר בין אכילת כשר לנאמנות? סיפור יפה הממחיש כיצד דווקא אלו שחושבים שבכדי למצוא חן בעיני הגויים יש לשבת ולאכול ממאכליהם - טועים הם ובגדול!!!

נאמנות ואכילת טריפות

 

"אנשי קודש תהיון לי ובשר בשדה טרפה לא תאכלו לכלב תשליכון אותו"

 

לא פעם יהודים תמימים מנסים למצוא חן בעיני הגויים, יושבים לאכול עימם ומנסים להידמות להם אף בלבושם.


האם זה עובד? האם הגוי מחשיב את זה כחברות? 


הסיפור הבא עוקר את התפיסה מיסודה:

מעשה ביהודי אחד שהיה לו מכר גוי אחד בכפר. ומפעם לפעם היה הולך ומתאכסן בבית הגוי לרגל מסחרו, והיה הגוי מביא בפניו תבשילים שלהם. 


היהודי באופן קבע אומר לו: "ידידי, דבר זה אסור לנו על פי תורתנו הקדושה". והיה יושב שם כמה ימים ומסתפק בפת חרבה שהיה מביא עמו בילקוטו.

 

פעם אחת נזדמנו שני יהודים בכפר, וימות החורף היו, ולא היה להם מקום ללון. ונתדפקו על דלתו של אותו גוי, והניח לפניהם לאכול ממאכליו שבישל. והללו הושיטו ידם ואכלו מן המאכלים האלו כדי שבעם.

 

כשעמדו מן השולחן ביקשו מקום ללון. אמר להם אותו הגוי, לכו אל מקום אחר באשר תמצאו.

 

תמהו היהודים והתחילו מתחננים בפניו. אמרו לו: "היכן נלך עכשיו בליל סופה וסערה. ומה עשינו לך ומה חטאנו?".

 

אמר להם הגוי: "כיון שאכלתם מתבשילי סימן שאינכם נאמנים על דתכם, ושוב אין אתם נאמנים בכל דבר. וחושש אני פן תגנבו חפצים מביתי, כי מי שאין לו שורש ועיקר בדתו אין בו שום אמונה. שהרי יהודי פלוני יושב אצלי ימים ושנים ולא טעם שום דבר מתבשילי ולכן היה נאמן בעיני!"...

כמה מוסר השכל יש כאן לגבינו...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏