משפטים- מי שצועק לה' הוא שומע!

"פרשת משפטים וורט". רעיון של הגאון רבי איצל'ה מוולוז'ין זצ"ל על העדיפות שניתנה ליתום ואלמנה שה' שומע מיד ויוצא להגנתם. מדוע? הרי "קרוב ה' לכל קוראיו" וכל מי שצועק הקב"ה שומע אותו?!...

מי שצועק לה' הוא שומע!

 

"כל אלמנה ויתום לא תענון, אם ענה תענה אותו כי אם צעק יצעק אלי שמע אשמע צעקתו"

 

שאל הגאון רבי איצל'ה מוולוז'ין זצ"ל:

מדוע מדגישה התורה שה' שומע דווקא את צעקתם של היתום והאלמנה, הרי "קרוב ה' לכל קוראיו" וכל מי שצועק הקב"ה שומע אותו?

 

אלא ההסבר הוא כך:

דרכו של עולם, (מי שאינו חזק באמונת ה') אדם שנקלע לצרה כל שהיא כגון שתובעים אותו למשפט... אינו ממהר לבקש את חסדי הקב"ה, אלא תחילה הוא פונה ל'פטרון' שלו, כגון: הבן לאביו ואשה לבעלה, ומבקש את עזרתו.

 

או אז עומד הקב"ה ממרחק, כביכול, ומניח לדורשי המשפט לתבוע את צדקת העשוקים.

 

לא כן אלמנה ויתום, אשר הינם חסרי משען ומגן ואין להם מי שיעמוד לימינם להצילם, לפיכך הם ישר פונים אל רחמי הקב"ה וזועקים על מר גורלם - הוא הכתובת הראשונה שאליו הם פונים.

 

זהו שאמר הכתוב: "כל אלמנה ויתום לא תענון", "כי אם צעק יצעק -אלי" כלומר, אם יבוא לצעוק יהיה זה מיד - "אלי". לכך מידת הדין נותנת אשר "שמע אשמע צעקתו"...

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏