משפטים- עונש זה עונש!

"וורט קצר לפרשת משפטים". הטעם לרציעת אוזנו של עבד שנמכר בגנבתו הוא: "אוזן זאת ששמעה על הר סיני לא תגנוב והלך וגנב תרצע". מדוע רוצעים את האוזן על דבר הגניבה רק אחרי שאינו רוצה לצאת?!

עונש זה עונש!


"והגישו אדוניו אל האלוהים והגישו אל הדלת או אל המזוזה ורצע אדוניו את אזנו במרצע ועבדו לעלם"

 

ביאר רש"י:

"ומה ראה אוזן להירצע מכל שאר אברים שבגוף, אמר ר' יוחנן בן זכאי אוזן זאת ששמעה על הר סיני לא תגנוב והלך וגנב תרצע".

 

שאל המהרי"ל דיסקין:

יש להבין, שמחמת זה הטעם היה ראוי יותר שמיד ירצע באזנו כעונש על הגניבה, ומדוע רוצעים את האוזן על דבר הגניבה רק אחרי שאינו רוצה לצאת?

 

והוא משיב:

כיוון שצריך להשיג את הכסף כדי לשלם את הגניבה, ולצורך כך הרי נמכר, לא רצתה התורה להענישו פעמיים. אמנם, כעת שאומר שאינו רוצה לצאת, מתברר שכל המכירה כלל לא נחשבה לו כעונש...


על כן, דווקא כעת רוצעים את אזנו כעונש על הגניבה...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏